barthuysmans

Bart Huysmans

Nieuw:
17/02/17 Sportgala Rijkevorsel 2016
29/01/17 Veldloop ACR Rijkevorsel (Kievitsheide Sint-Jozef Rijkevorsel)
30/12/16 Winter (Sint-Jozef Rijkevorsel)
23/12/16 Foto's SAS
17/12/16 Kerstmarkt in Sint-Jozef
12/12/16 Merksem By Night
11/11/16 Muziek van 11 tot 11 in de Singer
05/11/16 Cyclocross Sint-Jozef Rijkevorsel
28/10/16 Foto's van de uitstap naar Veere en Westkapelle met de fotoclub
18/09/16 Foto's van de herdenking tijdens Camp Plumbridge (+ filmpjes)
17/09/16 Camp Plumbridge
11/09/16 Te land, ter vaart en in de lucht
21/08/16 Fly-In 2016
20/08/16 Fly-In "Best Of" (selectie van de vorige edities)
06/08/16 Triatlon De Bres
30/07/16 De vaart verjaart
29/07/16 Rijkevorsel Swingt "The Jack" en "Band Marginal"
27/07/16 Kermispaaptornooi
23/07/16 Grote prijs Peter Brosens (kermiskoers Sint-Jozef Rijkevorsel)
22/07/16 Rijkevorsel Swingt "Fenix" en "David Ronaldo and the Dice"
18/07/16 Nieuwe foto's van vlinders
07/07/16 Rijkevorsel Swingt "De Jaumeria's" en "The Party Criminals"
01/07/16 Rijkevorsel Swingt "Black Forest" en "Barking Bruce"
26/06/16 Stratenloop Rijkevorsel
25/06/16 Vakantie in mijn straat
12/06/16 Wielerwedstrijd Elite zonder contract + beloften Sint-Jozef Rijkevorsel
29/05/16 Duatlon Rijkevorsel
04/05/16 Van Berchem station tot op het dak van Antwerpen Centraal

© Bart Huysmans
De foto's vallen onder de copyright wetgeving, Informatie over het gebruik van de foto's kan je hier vragen: b.huysmans61@gmail.com .
ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs